24/9/20

      Το ΔΣ του Ομίλου Αντισφαίρισης Φλώρινας North Grip είναι στην ευτυχή θέση να ανακοινώσει την συνεργασία των ακαδημιών του με το κέντρο Αντισφαίρισης του Ο.Ξ.Ι.Φ.
     

  Με αυτή την συνεργασία προσβλέπουμε στην ευρύτερη διάδοση του αθλήματος αλλά και στην βελτίωση των επιδόσεων των αθλητών μας, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να προπονούνται κάτω από τις καλύτερες συνθήκες σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο και υπό την επίβλεψη των κορυφαίων προπονητών μας.
     

  Ευχαριστούμε τον Χ. Παυλίδη που με τις προσωπικές ενέργειες του, κατέστη δυνατή αυτή η συνεργασία, τα αποτελέσματα της οποίας θα φανούν πολύ σύντομα.

29/3/2020

«Σε συνέχεια προηγούμενης σχετικής ενημέρωσης, σας γνωστοποιούμε πως σύμφωνα με την παρ 2. του αρ. 2 της νεότερης υπ.αρ 21268/2020 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1081/Β/28-3-2020) αποφασίστηκε η "προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας στο σύνολο της επικράτειας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, για το χρονικό διάστημα από 28.3.2020 έως και 11.4.2020, κατά τα αναφερόμενα στην από 26.3.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19 και προς περιορισμό του κινδύνου της διασποράς του κορονοϊού COVID-19, όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων γυμναστικής καθώς και των αθλητικών ομίλων».